Planlagte møte

Måndag 12. mars

Kl. 15:00 Styremøte i Lærdal Næringsutvikling AS

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 1. mars.

 

Tysdag 10. april

Kl. 12:00 Styremøte i Omstillingsstyret

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 26. mars.

 

Tysdag 24. april

Kl. 15:00 Styremøte i Lærdal Næringsutvikling AS

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 9. april.

 

 

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more