Planlagte møte

Tysdag 5. juni

Kl. 15:00 Styremøte i Lærdal Næringsutvikling AS

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 21. mai.

 

Tysdag 12. juni

Kl. 12:00 Styremøte i Omstillingsstyret

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 28. mai.

 

 

 

 

 

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more