Planlagte møte

Tysdag 28. august

Kl. 15:00 Styremøte i Lærdal Næringsutvikling AS

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 13. august.

 

Tysdag 4. september

Kl. 12:00 Styremøte i Omstillingsstyret

Saker/søknader som skal handsamast i dette møtet må vera LNU i hende seinast måndag 20. august.

 

 

 

 

 

 

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more