Organisering

Lærdal Næringsutvikling AS er kontaktpunkt for saker som gjeld næringsutvikling i Lærdal kommune. Selskapet er eigd av Lærdal kommune (65.9%) og Lærdal Næringssamskipnad (34.1%). I tillegg til å driva generelt næringsutviklingsarbeid, har selskapet også det operative ansvaret for omstillingsarbeidet i Lærdal.

Styret i Lærdal Næringsutvikling AS

Yngve Hallen (styreleiar)
Jarle Molde (nestleiar)
Gro Starheimsæter
Hanne Nygård-Bøe
Trond Øyen Einemo

Varamedlemar:
Kåre Mentz Lysne
Anders Voll Eltun
Helene Maristuen
Nina Øyre
 

Omstillingsstyret

Eit eige styre er ansvarleg for gjennomføring av omstillingsarbeidet i Lærdal. Omstillingsarbeidet er eit samarbeid med Årdal kommune. 

Jan Geir Solheim (styreleiar, ordførar i Lærdal)
Arild Ingar Lægreid (nestleiar, ordførar i Årdal)
Yngve Hallen
Jarle Molde
Gro Starheimsæter
Hanne Nygård-Bøe
Kristen Olav Grøttebø
Trond Øyen Einemo

Observatørar:
Audhild Schaathun (Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Rune Fromreide (Innovasjon Norge)
Alf Olsen jr. (rådmann i Lærdal)
 

Administrasjon

Arve Tokvam er dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS, og samstundes prosjektleiar for omstillingsarbeidet.

Under fana Kontakt oss finn du oversikt og kontaktinformasjon for alle tilsette i organisasjonen.