Folder om næringsutvikling er klar

Ein folder som informerar om omstillings- og næringsutviklingsarbeidet i Lærdal er ute på gata.

Folderen fortel om omstillingsplanen og programområda i den, samt rolla til Lærdal Næringsutvikling AS.

Folderen finn du i servicesentralen på rådhuset, i banken og i ulike butikkar i Lærdal.

Folder1.jpg