Søknad om tilskot

Det er Lærdal Næringsutvikling AS som no handsamar alle søknader om tilskot frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet. Endeleg vedtak vert gjort av formannskapet.
Alle søknader om tilskot skal difor no sendast direkte til Lærdal Næringsutvikling AS, til følgjande adresse:

Vil du starte ei verksemd eller aktivitet i Lærdal kan du søke om tilskot frå Næringsfondet.

Vil du starte ei verksemd eller aktivitet i Lærdal kan du søke om tilskot frå Næringsfondet.

Lærdal Næringsutvikling AS
Postboks 28
6886 Lærdal

Søknader kan også sendast på e-post til post@laerdalnu.no