Utlysing av rammeavtalar

Lærdal Næringsutvikling AS har lyst ut rammeavtalar på www.doffin.no innan fylgjande tenesteområde:

  • Prosjektleiing og prosjektrådgjeving
  • Bedriftsrådgjeving
  • Analyse- og utgreiingsarbeid
  • Arkitekt- og teiknetenester

Konkurransegrunnlaget finn du saman med utlysinga på www.doffin.no

Frist for innlevering av tilbod er 24. oktober.