Frukostmøte på Haabakken

Torsdag 11. september er det duka for første frukostmøte i haust.


Program for frukostmøtet:
*Informasjon frå LNU - med høve til å koma med innspel, stilla spørsmål og diskutera saker knytt til næringsutviklingsarbeidet i Lærdal
*Presentasjon av verksemda Rom for forandring /v Hanne Nygård-Bøe

Stad: Haabakken
Tid: Torsdag 11. september kl. 08.00 - 10.00.

Påmelding til post@laerdalnu.no innan 8. september.