Tilskot til kompetanseutviklingstiltak

I rammeplanen for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til Lærdal kommune er det sett av ein pott der bedrifter i Lærdal kan søkja tilskot til kompetanseutviklingstiltak.

Retningsliner og søknadsskjema for dette finn du her

Søknadsfristar er 1. mars og 1. september.