Næringslivet i Lærdal med flotte bidrag til MR-maskina

Gjennom ein innsamlingsaksjon koordinert av Lærdal Næringssamskipnad er det samla inn kr 231 500 til MR-maskin ved Lærdal sjukehus.

Desse veksemdene har bidrege med gåver:

Borgund Mur- og entreprenørservice - kr 2 500
Borlo Vandrarheim - kr 1 000
Fretland Bygg AS - kr 5 000
Fretland Eigedom AS - kr 5 000
Kari Voll - kr 1 000
Knut Raa AS - kr 5 000
Lokreim Bygg og Betong AS - kr 15 000
Lærdal Energi AS - kr 100 000
Lærdal Grønt - kr 50 000
Lund Hjort - kr 2 000
Meto Pro AS - kr 5 000
Solheim Taxi - kr 5 000
2tal Elektro AS - kr 10 000
Økonomiservice AS - kr 25 000

Tidlegare har desse verksemdene i Lærdal støtta MR-aksjonen:

Oskar Brugrand AS - kr 30 000
Tannlege Henning Lem - kr 10 000
Titten Tei - kr 10 000
Tømrar K O Bjørkum - kr 3 000