Frukostmøte fredag 4. mars

LNU inviterer til frukostmøte på Haabakken fredag 4. mars kl. 08.00.

Omstillingsstyret har i haust og vinter gjort ein omfattande jobb med å planleggja det vidare omstillingsarbeidet. Resultatet av dette er at ein har vedteke å spissa satsingane, og vera tydlegare i prioriteringane. Informasjon om kva som ligg i dette vil bli hovudtema på frukostmøtet.