God Jul og Godt Nytt År!

Me i LNU vil ynskja alle ei retteleg God Jul og eit Godt Nytt År!

I samband med jule- og nyårshøgtida er me tilstades på kontoret til fylgjande tider:

Veslejulafta: 08.00 - 16.00
Julafta: Stengt
Måndag 28.12: 09.00 - 15.00
Tysdag 29.12: 09.00 - 15.00
Onsdag 30.12: Stengt
Nyårsafta: Stengt

Ta kontakt på tlf. 907 85 950 dersom du vil ha kontakt med oss dei dagane me ikkje er på kontoret. Elles svarar me sporadisk på e-post i heile perioden.