Gåvekonto - MR til Lærdal sjukehus (3730 05 19025)

Lærdal kommune er koordinator for gjevargruppa for pengegåver til MR ved Lærdal sjukehus.

Gåver til aksjonen kan innbetalast til konto 3730 05 19025.

Målet er at MR-maskina skal vera fullfinansiert ved utgangen av 2016.

Lærdal Næringsutvikling organiserer innsamlingsaksjonen på vegne av Lærdal kommune.

Kontaktpersonar:
Rolf Jerving rolf@drofus.com – tlf. 908 43 838
Arve Tokvam arve@laerdalnu.no – tlf. 907 85 950

STATUS GÅVER (1. august): 10,050 mill (målet er 10,0 mill.)