Levande Lokale syner fram Gamle Lærdalsøyri på nye måtar

Auka samarbeid melIom ulike aktørar skal skapa liv i fantastiske Gamle Lærdalsøyri. Prosjektet Levande Lokale syner allereie strålande resultat. Akkurat no er det lærdalsjenta Signe Rode Rio si Vinterutstilling som pregar området.

Lærdal kommune er med i det nasjonale pilotprosjektet Levande lokale, saman med Tromsø og Arendal. Målet med prosjektet er å skapa verktøy for korleis norske kommunar kan aktivera tomme lokale. Prosjektet vert koordinert av DOGA - Norsk design- og arkitektursenter.

For Lærdal sin del handlar prosjektet om å auka besøksattraktiviteten og skapa fleire tilbod for lokalsamfunn og tilreisande. Målet er å etablera nye bedrifter og auka samhandlinga mellom eksisterande bedrifter, for med dette å auka verdiskapinga i lokalsamfunnet.

Effektane av prosjektarbeidet skal vera:

  • Nye samhandlingsmetodar og fleire konkrete samarbeidsprosjekt mellom lokale bedrifter
  • Nye innovative produkt basert på Lærdal sine unike fortrinn og historie
  • Nye opplevingskonsept i sentrum
  • Auka attraksjonskraft
  • Bidrag til å styrka Lærdal som reisemål

Det er Tone Boska som er prosjektleiar for Levande Lokale, eit prosjekt som skal gå føre seg i to år, fram til hausten 2018. Det blir mange synlege aktivitetar i regi av dette prosjektet i Lærdal framover. Vinterutstillinga er planlagt og utvikla i samarbeid med designeren Siv Støldal og Signe Rode Rio.

 

Klikk på biltetet for å sjå fleire bilete frå Vinterutstillinga.