Status breibandsutbygging Borgund

Telenor si utbygging av fibernettet på strekninga Sjurhaugen - Maristova har diverre teke lengre tid enn planlagt, og sjølve hovudnettet blir først ferdigstilt i desse dagar. No i desember vil Telenor starta installasjonane hjå kundane, og dette arbeidet vil halda fram til byrjinga av februar.

Problem med innlasting av kundedata i Telenor sine IT-system gjer at Telenor Kundesrvice pr. i dag ikkje har all informasjon til å svara på eventuelle henvendingar, men Telenor forventar at dette er på plass snarast.

Me kan berre beklagar til dei som har teikna abonnement på breiband i Borgund at fiberutbygginga har teke lengre tid enn planlagt.