Tataki-frukost

LNU arrangerte sin første Tataki-frukost på Håbakken den 14. desember. Dei tidlegare frukostmøta har fått nytt namn. TATAKI er blitt det nye samleomgrepet for utviklingsarbeidet i Lærdal. Omgrepet blir difor også nytta på alle møteplassar i regi av LNU.  

Denne gongen hadde me besøk av Tor Arne Ness frå Kaupanger Næringsforening, som fortalte om Kaupus-prosjektet på Kaupanger. Det omfattar m.a. planar for eit Vil Vite senter.

Økonomiservice ynskjer å utvikla tenester innan rådgjeving. Dei har gjennomført både forstudie og forprosjekt med støtte frå omstillingsprogrammet i Lærdal. No er dei i gang med hovudprosjektet. Til dette arbeidet har dei fått tilskot frå næringsfondet i Lærdal kommune. Dagleg leiar Jostein Bugjerde og Kenneth Grøthe informerte om utviklingsprosessen som Økonomiservice er i gang med.

På Tataki-frukosten informerte også dagleg leiar i LNU Arve Tokvam om status og planar framover i næringsarbeidet i Lærdal.

30 næringsdrivande og andre deltok på Tataki-frukosten.