Planlagte møte

Måndag 4. mars

Kl. 15:00 Styremøte i LNU-styret

Søknader til nærings- og konsesjonsavgiftsfondet må vera administrasjonen i hende seinast fredag 22.februar.

Tysdag 9. april

Kl. 12:00 Styremøte i Omstillingsstyret

Det er ikkje høve for å søkja omstillingsmidlar i 2019 ettersom ordinær omstillingsperiode var omme 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more