Organisering

Lærdal Næringsutvikling AS er kontaktpunkt for saker som gjeld næringsutvikling i Lærdal kommune. Selskapet er eigd av Lærdal kommune (65.9%) og Lærdal Næringssamskipnad (34.1%). I tillegg til å driva generelt næringsutviklingsarbeid, har selskapet også det operative ansvaret for omstillingsarbeidet i Lærdal.

Styret i Lærdal Næringsutvikling AS

Yngve Hallen (styreleiar)
Jarle Molde (nestleiar)
Gro Starheimsæter
Hallvard Thomassen
Helene Maristuen

Varamedlemar:
Kåre Mentz Lysne
Anders Voll Eltun
Knut Opdal
Nina Øyre
 

Omstillingsstyret

Eit eige styre er ansvarleg for gjennomføring av omstillingsarbeidet i Lærdal. Omstillingsarbeidet er eit samarbeid med Årdal kommune. 

Jan Geir Solheim (styreleiar, ordførar i Lærdal)
Arild Ingar Lægreid (nestleiar, ordførar i Årdal)
Yngve Hallen
Jarle Molde
Gro Starheimsæter
Hallvard Thomassen
Kristen Olav Grøttebø
Helene Maristuen

Observatørar:
Lars Hustveit(Sogn og Fjordane fylkeskommune)
Rune Fromreide (Innovasjon Norge)
Arne Johansen (rådmann i Lærdal)
 

Administrasjon

Ole Ramshus Sælthun er dagleg leiar (konstituert) i Lærdal Næringsutvikling AS, og samstundes konstituert prosjektleiar for omstillingsarbeidet.

Under fana Kontakt oss finn du oversikt og kontaktinformasjon for alle tilsette i organisasjonen.