Styret i Lærdal Næringsutvikling

Hvis du har lyst kan du lage eit enkelt intranett der du legg ut styrereferat etc.

Du kan passordbeskytte sida ved å gå på Page Settings.

 

Styrereferat:

Januar 2014 (marker tekst - klikk på Link-symbolet - vel Files - voila!)